3 بازدید 4 ساعت پیش

عبدالکریم گراوند گفت: به‌زودی دو سرمایه‌گذاری خارجی در استان بوشهر در منطقه ویژه که دیگر باید آن را منطقه آزاد خواند، انجام خواهد شد.

دیگر ویدیوها

49 بازدید 3 ماه پیش
98 بازدید 3 ماه پیش
22 بازدید 3 ماه پیش
89 بازدید 3 ماه پیش
41 بازدید 4 ماه پیش
60 بازدید 4 ماه پیش
57 بازدید 4 ماه پیش
46 بازدید 4 ماه پیش
66 بازدید 5 ماه پیش
65 بازدید 5 ماه پیش
53 بازدید 5 ماه پیش
63 بازدید 5 ماه پیش
728 بازدید 6 ماه پیش
41 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر