126 دنبال‌ کننده
487.8 هزار بازدید ویدیو
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

دستگاه رگیاب - آزمایشگاه دکتر خورشید دستگاه رگیاب لیزری قابلیت تشخیص رگ در اطفال و بزرگسال

دیگر ویدیوها

1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
109 بازدید 3 سال پیش
2.5 هزار بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 7 سال پیش
377 بازدید 7 سال پیش
421 بازدید 7 سال پیش
CTL
204 بازدید 7 سال پیش
156 بازدید 7 سال پیش
286 بازدید 7 سال پیش
2.3 هزار بازدید 7 سال پیش
376 بازدید 4 سال پیش
738 بازدید 5 سال پیش
605 بازدید 5 سال پیش
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
345 بازدید 5 سال پیش
693 بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
6.9 هزار بازدید 5 سال پیش
1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
2.3 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش
3.1 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر