181 دنبال‌ کننده
545.1 هزار بازدید ویدیو
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش

دستگاه رگیاب - آزمایشگاه دکتر خورشید دستگاه رگیاب لیزری قابلیت تشخیص رگ در اطفال و بزرگسال

دیگر ویدیوها

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
110 بازدید 4 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 8 سال پیش
388 بازدید 8 سال پیش
424 بازدید 8 سال پیش
CTL
214 بازدید 8 سال پیش
159 بازدید 8 سال پیش
291 بازدید 8 سال پیش
2.4 هزار بازدید 8 سال پیش
378 بازدید 5 سال پیش
794 بازدید 5 سال پیش
693 بازدید 5 سال پیش
4.4 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
3.5 هزار بازدید 5 سال پیش
358 بازدید 5 سال پیش
721 بازدید 5 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
8.7 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
2.7 هزار بازدید 5 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش
3.7 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر