66 دنبال‌ کننده
113.2 هزار بازدید ویدیو
88.5 هزار بازدید 1 سال پیش

طریقه کار با دستگاههای کارتخوان D210,s90,s900,s80,4205

دیگر ویدیوها

4.1 هزار بازدید 2 سال پیش
2.6 هزار بازدید 2 سال پیش
617 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
238 بازدید 2 سال پیش
115 بازدید 2 سال پیش
61 بازدید 2 سال پیش
134 بازدید 2 سال پیش
384 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
531 بازدید 3 سال پیش
123 بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
167 بازدید 3 سال پیش
552 بازدید 3 سال پیش
187 بازدید 3 سال پیش
735 بازدید 3 سال پیش
193 بازدید 3 سال پیش