77 دنبال‌ کننده
28.8 هزار بازدید ویدیو

ریاضی۱ - انواع تابع - دبیرستان پردیس - دبیرستان پردیس

113 بازدید 2 ماه پیش

ریاضی۱ - جلسه۶ - انواع تابع - از صفحه ۱۰۹ کتاب درسی - بخش ۱ - دبیرستان پردیس

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

هندسه ۳ -فصل ۳ -5

28 بازدید 4 هفته پیش

هندسه ۳ -فصل ۳ - ۴

36 بازدید 4 هفته پیش

هندسه ۳ -فصل ۳ -۳

28 بازدید 4 هفته پیش

شیمی ۳ - فصل ۴- ۸

16 بازدید 1 ماه پیش

شیمی ۳ - فصل ۴- 7

5 بازدید 1 ماه پیش

هندسه ۳ -فصل ۳ -۲

52 بازدید 1 ماه پیش

هندسه ۳ - فصل ۳ - ۱

75 بازدید 1 ماه پیش

فارسی ۲ - نیایش الهی

99 بازدید 1 ماه پیش

فارسی ۱ - نیایش الهی

114 بازدید 1 ماه پیش

جغرافی ۳ - درس ۶

14 بازدید 1 ماه پیش

روان شناسی - درس ۷

17 بازدید 1 ماه پیش

روان شناسی - درس ۶ - 2

34 بازدید 1 ماه پیش

روان شناسی - درس ۶ - ۱

14 بازدید 1 ماه پیش

ریاضی ۱ - ترکیب

59 بازدید 1 ماه پیش

ریاضی ۲ - آمار

33 بازدید 1 ماه پیش

شیمی ۳ - فصل ۴- ۶

7 بازدید 1 ماه پیش

شیمی - 3 - فصل ۴ -۵

45 بازدید 1 ماه پیش

شیمی ۳ - فصل ۴ - ۴

48 بازدید 1 ماه پیش

شیمی ۳ - فصل ۴ - ۳

64 بازدید 1 ماه پیش

تاریخ ۲ - درس ۱۶ -۲

22 بازدید 1 ماه پیش

تاریخ ۲ - درس ۱۶ -۱

36 بازدید 1 ماه پیش

تاریخ ۳ - درس ۱۲

44 بازدید 1 ماه پیش

تاریخ ۳ - درس ۱۱

31 بازدید 1 ماه پیش

فیزیک ۲ - جریان متناوب

112 بازدید 1 ماه پیش

شیمی ۳ -فصل ۴ - ۲

75 بازدید 1 ماه پیش

تاریخ ۲ - درس ۱۵ - ۲

33 بازدید 1 ماه پیش

تاریخ ۲ - درس ۱۵ -۱

86 بازدید 1 ماه پیش

ریاضی ۲ - تمرین کتاب

52 بازدید 1 ماه پیش

شیمی ۳ - فصل ۴ - ۱

73 بازدید 1 ماه پیش

جامعه ۲ - درس ۱۵

74 بازدید 1 ماه پیش

تاریخ ۱ - درس ۱۶

52 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر