22 دنبال‌ کننده
58.6 هزار بازدید ویدیو

دانشمندان بزرگ - اقلیدسی(ابولحسن احمد بن ابراهیم)

1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

صفت «اقلیدسی» به نام همه کسانی افزوده می شد که از اصول اقلیدس برای تدریس رونویس تهیه می کردند؛ پس شاید که وی معاش خود را از این راه تأمین می کرده است. شواهد نشان می دهد که وی در تعلیم حساب هندی تجربه ای داشته، زیرا که می دانسته است مبتدیان چه می پرسند و پاسخشان را چگونه باید داد.

دیگر ویدیوها

دانشمندان بزرگ- عبدالرحمن صوفی

1.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ - خازنی

1.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ - جرجانی

1.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ - دکتر معین

2.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ - دهخدا

2 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ - جابر بن حیان

7.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

سینه مالامال درد است...

3.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

گرم و گرم تر ....

638 بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ - پروفسور هشترودی

1.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ- خیام

2.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ- فارابی

2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان ایرانی - زکریای رازی

6.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ- خوارزمی

2.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ - ابوعلی سینا

8.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ - ابوریحان بیرونی

7.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

دانشمندان بزرگ- دکتر محمود حسابی

2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر