8 دنبال‌ کننده
18.7 هزار بازدید ویدیو

دستگاه فنس بافی

0 بازدید ۳ ساعت پیش

شرکت دانش بنیان پارس بافت گلستان اولین طراح وسازنده دستگاه اتومات فنس در ایران دارنده گواهینامه ثبت اختراع و تأیید صلاحیت از بنیاد ملی نخبگان اولین طراح و سازنده دستگاه توری پرسی اتومات در دنیا دارنده گواهینامه ثبت اختراع و پتنت بین المللی از کشور امریکا. اولین طراح و سازنده دستگاه توری گابیون در ایران https://pbgco.com 09120172008 09120172006

دیگر ویدیوها

دستگاه فنس بافی

0 بازدید ۳ ساعت پیش

دستگاه توری پرسی

10 بازدید ۱ روز پیش

دستگاه فول اتومات فنس

256 بازدید ۳ روز پیش

دستگاه توری فنس

260 بازدید ۴ روز پیش

دستگاه فنس بافی

298 بازدید ۵ روز پیش

دستگاه تمام اتوماتیک فنس

271 بازدید ۶ روز پیش

دستگاه توری فنس

256 بازدید ۱ هفته پیش

دستگاه توری پرسی

306 بازدید ۱ هفته پیش

دستگاه تولید توری فنس

318 بازدید ۱ هفته پیش

دستگاه بچه گابیون

59 بازدید ۱ هفته پیش

دستگاه تولید توری فنس

58 بازدید ۱ هفته پیش

دستگاه تولید توری فنس

415 بازدید ۱ هفته پیش

دستگاه توری پرسی

332 بازدید ۱ هفته پیش

دستگاه فنس بافی

458 بازدید ۲ هفته پیش

دستگاه اتوماتیک فنس

375 بازدید ۲ هفته پیش

دستگاه فول اتومات فنس

343 بازدید ۲ هفته پیش

دستگاه فول اتومات فنس

353 بازدید ۲ هفته پیش

دستگاه فنس

330 بازدید ۲ هفته پیش

دستگاه بچه گابیون

386 بازدید ۲ هفته پیش

دستگاه تولید توری فنس

469 بازدید ۲ هفته پیش

دستگاه تولید توری فنس

378 بازدید ۳ هفته پیش

دستگاه پرسی

371 بازدید ۳ هفته پیش

دستگاه فنس

285 بازدید ۳ هفته پیش

دستگاه فنس

316 بازدید ۳ هفته پیش

دستگاه اتوماتیک فنس

363 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه بچه گابیون

287 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه بچه گابیون

299 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه فنس بافی

417 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه تمام اتوماتیک فنس

376 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه تولید توری فنس

417 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه فنس بافی

401 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه اتوماتیک فنس

319 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه فول اتومات فنس

372 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه فنس

312 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه توری پرسی

363 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه تمام اتوماتیک فنس

389 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه بچه گابیون

371 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه فنس بافی

589 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه اتومات فنس

413 بازدید ۱ ماه پیش

دستگاه اتوماتیک فنس

85 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر