17 دنبال‌ کننده
76.3 هزار بازدید ویدیو
18 بازدید 2 ماه پیش

به نشین ارتوپدی ارگونومیک می تواند باعث تقسیم یکنواخت وزن روی صندلی شود بنابراین فشار وارد بر استخوان های نشیمنگاهی و بافت های زیر آن کاهش می یابد و راحت تر می نشینید. به نشین ارتوپدی ارگونومیک بر اساس اندازه های آنتروپومتریک ایـرانی ( ابعاد و اندازه های بدن ) طراحی شده و مناسب اکثریت افراد می باشد.

دیگر ویدیوها

46 بازدید 5 ماه پیش
77 بازدید 8 ماه پیش
102 بازدید 10 ماه پیش
3.3 هزار بازدید 10 ماه پیش
139 بازدید 10 ماه پیش
220 بازدید 11 ماه پیش
124 بازدید 11 ماه پیش
133 بازدید 11 ماه پیش
337 بازدید 11 ماه پیش
173 بازدید 11 ماه پیش
160 بازدید 11 ماه پیش
856 بازدید 4 سال پیش
518 بازدید 4 سال پیش
322 بازدید 4 سال پیش
197 بازدید 4 سال پیش
371 بازدید 4 سال پیش
318 بازدید 4 سال پیش
471 بازدید 4 سال پیش
179 بازدید 4 سال پیش
631 بازدید 4 سال پیش
419 بازدید 4 سال پیش
301 بازدید 4 سال پیش
515 بازدید 4 سال پیش
148 بازدید 4 سال پیش
319 بازدید 4 سال پیش
209 بازدید 4 سال پیش
353 بازدید 4 سال پیش
336 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر