11 دنبال‌ کننده
54.7 هزار بازدید ویدیو

به نشین ارگونومیک تن آسا

16 بازدید 1 روز پیش

قابلیت های به نشین ارگونومیک تن آسا 1-شستــــن درســــت و راحـــت 2-افزایش خون رسانی به پاها 3-جلوگیــــری از کمــــردرد و درد دنبالچــه 4-طراحی متناسب با انـدام نشیمنگاهی 5-کاهـــش فشــــار وارد بر اعصــاب و عــروق پشت ران ها 6-کاهش فشار وارد بر اندام های نشیمنگاهی و پشت ران ها

دیگر ویدیوها

چرا باراد ؟

837 بازدید 3 سال پیش

پشتی طبی باراد

491 بازدید 3 سال پیش

نگهدارنده مانیتور

275 بازدید 3 سال پیش

پشتی طبی اکسیژن

180 بازدید 3 سال پیش

پشتی طبی کارا

364 بازدید 3 سال پیش

کیف و کوله مناسب

255 بازدید 3 سال پیش

ورزش

466 بازدید 3 سال پیش

گوش کردن موزیک

113 بازدید 3 سال پیش

حرکت ورزشی

440 بازدید 3 سال پیش

روغن کنجد

406 بازدید 3 سال پیش

جارو زدن

232 بازدید 3 سال پیش

جلوگیری از سرماخوردگی

509 بازدید 3 سال پیش

ورزش

142 بازدید 3 سال پیش

ایمنی در کار

309 بازدید 3 سال پیش

ورزش

199 بازدید 3 سال پیش

ورزش

347 بازدید 3 سال پیش

ساماندهی محیط کار

317 بازدید 3 سال پیش

حمل بار سنگین

147 بازدید 3 سال پیش

ورزش

2.1 هزار بازدید 3 سال پیش

چکیده ای از مطالب کانال

90 بازدید 3 سال پیش

ایمنی در محیط کار

1.8 هزار بازدید 3 سال پیش

ورزش در محیط کار

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

✅ ورزش در محیط کار

694 بازدید 3 سال پیش

ورزش در محیط کار

304 بازدید 3 سال پیش

✅ ورزش در محیط کار

484 بازدید 3 سال پیش

مروری بر مطالب اروگونومی

263 بازدید 3 سال پیش

آغوش کودک

230 بازدید 3 سال پیش

ورزش در محیط کار

352 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر