ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
577 دنبال‌ کننده
1.4 میلیون بازدید ویدیو
545 بازدید 2 ماه پیش

فیلم آموزش الگوی پشت شلوار توسط خانم عمرانی پارسی‌دوز، لذت دوخت و دوز سایت پارسی دوز: www.ParsiDoz.ir تلگرام و اینستاگرام پارسی دوز: @ParsiDoz

دوره های آموزشی

2 هزار بازدید 2 سال پیش

برای خرید فیلم کامل به آدرس ParsiDoz.ir مراجعه کنید

دیگر ویدیوها

1.2 هزار بازدید 2 ماه پیش
3 هزار بازدید 1 سال پیش
6.6 هزار بازدید 1 سال پیش
4.5 هزار بازدید 1 سال پیش
2.8 هزار بازدید 1 سال پیش
3.4 هزار بازدید 1 سال پیش
5.4 هزار بازدید 1 سال پیش
5 هزار بازدید 1 سال پیش
2.7 هزار بازدید 1 سال پیش
1.7 هزار بازدید 1 سال پیش
27.2 هزار بازدید 1 سال پیش
1.5 هزار بازدید 1 سال پیش
4.5 هزار بازدید 1 سال پیش
4.3 هزار بازدید 1 سال پیش
2.9 هزار بازدید 1 سال پیش
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش
2.7 هزار بازدید 1 سال پیش
2.4 هزار بازدید 1 سال پیش
2 هزار بازدید 1 سال پیش
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
4.1 هزار بازدید 1 سال پیش
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش
4.2 هزار بازدید 1 سال پیش
2.1 هزار بازدید 1 سال پیش
778 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر