توهین اردوغان به زرتشتیان و جواب صلاح الدین دمیرتاش

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

دین زرتشت در کردستان ترکیه و سوریه و عراق در حال گسترش هست که ترسی در دل اردوغان داعشی است.

دیگر ویدیوها

چگونگی پیدایش اتش

2.7 هزار بازدید 2 سال پیش

جشن اسپندگان

897 بازدید 2 سال پیش

سه - دین زرتشتی را بهتر بشناسیم.

1.5 هزار بازدید 2 سال پیش

1- دین زرتشتی را بهتر بشناسیم.

1.8 هزار بازدید 2 سال پیش

تخت جمشید

212 بازدید 2 سال پیش

سوشیانت موبد رستم شهزادی

1.9 هزار بازدید 3 سال پیش

ستایش و نیایش اهورامزدا

6.9 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر