3 دنبال‌ کننده
800 بازدید ویدیو

الگوریتـم پـویـــا از اولیـن تـولیـد کنـنـدگان نـرم افـزارهای کاربـردی درحــوزه های مــالی، اداری، صــنعتی و بــازرگانــی در کشـور می باشد.

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست الگوریتم پویا ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 28 تیر 1399 تعداد ویدیوها: 7 تعداد بازدید کل: 800

لینک‌های دیگر