اقامت اروپا،اقامت لیتوانی تضمینی PBC

929 بازدید 3 سال پیش

اخذ اقامت اروپا در دو ماه براساس قوانین جدید مهاجرتی لیتوانی ۲۰۱۷ www.pbc.lt گروهی - خانوادگی - سرمایه گذاری