• 1 ماه پیش
  • 1 ساعت و 30 دقیقه

وبینار حاضر در راستای توسعه شایستگی های حرفه ای مربیان دوره پیش دبستانی برنامه ریزی شده است.