2 دنبال‌ کننده
9 هزار بازدید ویدیو
206 بازدید 2 سال پیش

مدیجت رابط استفاده از ماسک، کلاه و پرونگ شرکت مدین به همراه سی پپ نوزاد با فلوی متغییر است. در این ویدیو نحوه اتصال آن آموزش داده می شود.

دیگر ویدیوها

178 بازدید 3 سال پیش
187 بازدید 3 سال پیش
219 بازدید 3 سال پیش
374 بازدید 5 سال پیش
186 بازدید 5 سال پیش
227 بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
207 بازدید 5 سال پیش
301 بازدید 5 سال پیش
325 بازدید 5 سال پیش
696 بازدید 5 سال پیش
355 بازدید 5 سال پیش
1.7 هزار بازدید 5 سال پیش
251 بازدید 5 سال پیش
119 بازدید 5 سال پیش
104 بازدید 5 سال پیش
104 بازدید 5 سال پیش