0 دنبال‌ کننده
4.1 هزار بازدید ویدیو

دو گانگی فکری DUALISM THINKING

69 بازدید ۱ ماه پیش

دیگر ویدیوها

دو گانگی فکری DUALISM THINKING

69 بازدید ۱ ماه پیش

Pendar nik, Goftar nik, Kerdar nik

64 بازدید ۱ ماه پیش

Culture

52 بازدید ۱ ماه پیش

Freedom

77 بازدید ۱ ماه پیش

The fight against criminals

16 بازدید ۱ ماه پیش

The fight against criminals

18 بازدید ۱ ماه پیش

The fight against criminals

12 بازدید ۱ ماه پیش

Freedom

14 بازدید ۱ ماه پیش

Freedom

20 بازدید ۱ ماه پیش

فکر خوب

74 بازدید ۱ سال پیش

تمدن معنوی و تمدن مادی

125 بازدید ۱ سال پیش

دیدی متفاوت به ادیان

173 بازدید ۱ سال پیش

فرهنگ

242 بازدید ۱ سال پیش

Pendar Nik

36 بازدید ۱ سال پیش

Pendar Nik , Goftar Nik , Kerdar Nik

64 بازدید ۱ سال پیش

تمدن معنوی و تمدن مادی

123 بازدید ۱ سال پیش

راز‌های موفقیت بزرگان

559 بازدید ۱ سال پیش

راه های موفقیت در زندگی

175 بازدید ۱ سال پیش

علت موفقیت در زندگی‌

251 بازدید ۱ سال پیش

good_and_bad

43 بازدید ۱ سال پیش

فکر خوب Good thoughts

44 بازدید ۱ سال پیش

Good thoughts

26 بازدید ۱ سال پیش

فکر خوب - Good Thoughts

50 بازدید ۱ سال پیش

فکر خوب

218 بازدید ۱ سال پیش

آزادی

173 بازدید ۱ سال پیش

FARHANG ....

40 بازدید ۱ سال پیش

فرهنگ

138 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر