2 دنبال‌ کننده
2.4 هزار بازدید ویدیو
36 بازدید 6 ماه پیش

گوگرد یکی از عناصر حیاتی در تغذیه گیاهی وحیوانی،یکی از عناصراصلی وسازنده گیاه که برای تنظیم بعضی از اعمال حیاتی گیاه مورد نیاز می باشد .و اگر به اندازه کافی در منطقه رشد ونمو ریشه موجود نباشد رشد گیاهان متوقف میشود.به همین دلیل گوگردپاشی توصیه می شود.نحوه ی استفاده از گوگرد: -برای گوگرد پاشی حتما باید هنگام ریختن گوگرد به داخل سم پاش از الک ریز عبور داده شود –سم پاش حتما همزن داشته باشد. بهترین قطر نازل سرلانس بین 2 تا 2/5 می باشد.

دیگر ویدیوها

45 بازدید 8 ماه پیش
296 بازدید 1 سال پیش
95 بازدید 1 سال پیش
212 بازدید 1 سال پیش
119 بازدید 1 سال پیش
140 بازدید 1 سال پیش
65 بازدید 1 سال پیش
177 بازدید 1 سال پیش
94 بازدید 1 سال پیش
87 بازدید 1 سال پیش
60 بازدید 1 سال پیش
50 بازدید 1 سال پیش
72 بازدید 1 سال پیش
80 بازدید 1 سال پیش
52 بازدید 1 سال پیش
283 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر