در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 21
  دنبال شونده
 • 4.2هزار
  بازدید

مجمع روابط عمومی ها

مجمع روابط عمومی های منطقه ویژه در سال 1388 تأسیس گردیده. اعضای آن متشکل از روسای روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مجمع روابط عمومی های منطقه ویژه در سال 1388 تأسیس گردیده. اعضای آن متشکل از روسای روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.

 • 1
  دنبال کننده
 • 21
  دنبال شونده
 • 4.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها