در حال بارگذاری
 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.5هزار
  بازدید

پترولوژی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.5هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • Trench Rollback: From The Birth of Subduction to Global Plate Motions

  16 بازدید

  http://www.world-earthquakes.com

 • Geology Kitchen: The 3 Types of Rocks

  34 بازدید

  http://explorermultimedia.org/ Geologist Devin Dennie heads to the kitchen to demonstrate the differences between the three types of rocks.

 • Geology Kitchen #1 - What is a Mineral?

  83 بازدید

  Episode 1 introduces the concept of a mineral. Minerals are defined by five criteria; 1) They must be solid substances 2) they must be naturally-occurring 3) they must have a definable chemical composition 4) they must have an orderly crystalline structure 5) they must be inorganic by nature. The video introduces mineral properties using common fruit and vegetables as analogies for these five descriptive criteria. The video also demonstrates the orderly crystalline structure of halite (NaCl) using a mod

 • Geology Kitchen #2 - Identifying Minerals

  40 بازدید

  Episode 2 expands on the mineral concept by discussing the characteristics of minerals used in mineral identification. Minerals are categorized by the use of descriptive criteria; 1) Color 2) Hardness 3) Luster 4) Shape/Cleavage 5) Density Fruit are again used to describe these elementary criteria and relate to the discussion on how minerals are categorized.

 • Geology Kitchen #4 - Metamorphism

  17 بازدید

  This episode explores the concepts of regional versus contact metamorphism. Heat and pressure are discussed and their roles in changing various rock types into metamorphic rock varieties. Contact metamorphism is discussed and demonstrated using a torch and marshmallow, and regional metamorphism is discussed using lasagna and examples of metamorphic rocks.

 • Geology Kitchen #10 - Volcanoes

  8 بازدید

  Volcanoes form when magmas make their way to the Earth's surface and erupt. Volcanoes vary by type; cinder cones, stratovolcanoes or shield volcanos. The intensity of the eruption depends in part on the composition if the lava, and following, how much gas is contained within the melt and how viscous (reseitive to flow) the magma is upon reaching the Earth's surface. This episode demonstrates how the release of gas is an importance factor in the violence of a volcanic eruption through the classic baking soda

 • Geology Kitchen #3 - Clastic Sedimentary Rocks

  19 بازدید

  Episode 3 begins to examine the world of sedimentary rocks by looking at how clastic sedimentary rocks form. Various food stuffs of different grain sizes are used to demonstrate the relationship between rock name and grain size. Composite rocks are demonstrated from cereal and granola bars using grains of mixed sizes to show how variability in clastic rocks occurs in nature. A brief description of the sedimentary rock cycle from weathering and erosion, to sediment transport, to deposition in a basement and

 • Geology Kitchen #7 - Mineral Formation

  73 بازدید

  Mineral formation through hydrothermal and magmatic processes is discussed using cotton candy machine as a visualization experiment.

 • Geology Kitchen #6 - Weathering

  20 بازدید

  Weathering concepts are visualized for both physical and chemical weathering processes. Freeze-thaw cycles and water action are discussed using kitchen experiments, as well as wind abrasion. The chemical disintegration and dissolution of minerals and rocks is demonstrated and discussed.

 • Geology Kitchen #13 - Feldpsarty

  77 بازدید

  Feldspars are the second most common group of minerals on Earth. The are important contributors to soils as they weather relatively easily to form clays. Potassium, Sodium and Calcium are the most common elements in Feldspars passed on to plants and animals, and are all elements critical to human life.

 • Geology Kitchen #9 - Plate Tectonics

  46 بازدید

  This episode discusses the scientific theory of plate tectonics, in which the Earth's crust is subdivided into a series of large and small tectonic plates. Convergent, divergent or transform boundaries are discussed and demonstrated with brittle graham crackers and icing to illustrate the motions of the plates at these boundaries.  A second demonstration consisting of heating cream in a pan, representing convecting upper mantle, driving a relatively brittle layer of cocoa powder (the Crust).

 • Geology Kitchen #8 - Layers of the Earth

  31 بازدید

  Devin whips up a model of the layers of the earth using ingredients from the kitchen

 • Igneous Rocks ACSSU153

  15 بازدید

  This is the first chapter from Igneous, Sedimentary and Metamorphic Rocks, a Science title from ClickView. The full 10 minute program is available with closed captions and additional resources as part of the Curriculum Library for Secondary Schools. For more information visit http://clickv.ie/w/y06d This video helps students learn about igneous, sedimentary and metamorphic rocks, to explain what they are, their types and formations, the difference between intrusive and extrusive and how to identify differe

 • Igneous Rocks video for kids by makemegenius.com

  22 بازدید

  Visit http:// www.makemegenius.com ,watch all Science

 • Igneous Rocks Introduction

  8 بازدید

  Introduction to the formation of igneous rocks, including, extrusive and intrusive rocks. Discussion of variations in rock crystal sizes. "Cipher" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

 • Identifying Igneous Rocks -- Earth Rocks!

  17 بازدید

  A review of igneous rock identification -- as presented for an introductory level Physical Geology class. To access versions with CC, embedded quizzes, and scripts, go to: http://www.ccsf.edu/earthrocks

 • Igneous Rocks

  63 بازدید

  http://www.tmwmedia.com/physical_geography.html The third classification of rocks are those which were formed deep in the earth's crust by melting and then recrystallization. These rocks include volcanic rocks, igneous rocks of dykes and sills and plutonic rocks such as granite, syenite, gabbro and ultramafic rocks. Many specimens are discussed that are not often found in classroom labs or textbooks. Watch an excerpt from this fascinating and informative video from TMW Media.

 • Igneous rock identification

  56 بازدید

  Students learn to use the composition and texture of igneous rocks to determine the rock type.

 • Geology Kitchen #11 - Igneous Rocks

  28 بازدید

  Igneous rocks are rocks derived from the cooling of magma, molten material originating from the upper Mantle/lower crust. Igneous rocks are classified by their texture and their composition. Rocks ' textures range from fine-grained (extrusive/volcanic) or coarse-grained (intrusive/plutonic). Compositions range from silica-rich (felsic) to silica-poor (mafic).

 • Felsic and Mafic Igneous Rock

  12 بازدید

  Divisions of igneous rocks based on chemical composition

 • Igneous Rock - Crystal Size

  1 بازدید

  Materials - The Earth and its Resources

 • Igneous Rock Identification

  8 بازدید

  I discuss how to identify Igneous rocks as well as talk about reading and using the Igneous rock chart in the reference tables.

 • How To Know About Igneous Rocks

  5 بازدید

  A how to lesson on How To Know About Igneous Rocks that will improve your nature and planet skills. Learn how to get good at nature and planet from Videojug's hand-picked experts. Subscribe! http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=videojugeducation Check Out Our Channel Page: http://www.youtube.com/user/videojugeducation Like Us On Facebook! https://www.facebook.com/videojug Follow Us On Twitter! http://www.twitter.com/videojug Watch This and Other Related films here: http://www.videoju

 • Igneous rock

  31 بازدید

  Igneous rock (derived from the Latin word ignis meaning fire) is one of the three main rock types, the others being sedimentary and metamorphic. Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma or lava. Igneous rock may form with or without crystallization, either below the surface as intrusive (plutonic) rocks or on the surface as extrusive (volcanic) rocks. This magma can be derived from partial melts of pre-existing rocks in either a planet's mantle or crust. Typically, the mel

 • Igneous Rocks

  3 بازدید

  How to classify igneous rocks

 • on location. igneous rock formation.mov

  بازدید

  This video is an example of an "on location" segment of a video lesson.

 • Igneous rock Formation

  1 بازدید

 • 0:4

  How to Say or Pronounce Tertiary

  12 بازدید

  This video shows you how to say or pronounce Tertiary. How would you say Tertiary?

 • 0:5

  How to Pronounce Legend

  55 بازدید

  legend noun (STORY) B2 [C or U] a very ​old ​story or set of ​stories from ​ancient ​times, or the ​stories, not always ​true, that ​people ​tell about a ​famous ​event or ​person: The ​dance was ​based on several ​Hindu legends. She is writing a ​thesis on ​Irish legend and ​mythology. Legend has it (= ​people say) that he always ​wore his ​boots in ​bed. This ​match will go into ​tennis legend (= it will always be ​remembered).

 • Crystallography

  22 بازدید

  http://www.world-earthquakes.com