573 بازدید 4 سال پیش

شرکت پی برد ، نماینده انحصاری. شرکتOXFORD با بهره گیری از سابقه غنی در تکنولوژی مغناطیس های ابررسنا اقدام به تولید دستگاهای NMR رومیزی Pulsar نموده که به بعنوان جهشی در آنالیز NMR به حساب می آید. این سیستم های رومیزی امکان بررسی طیف NMR نمونه ها و ارائه اطلاعات چشمگیری را بدون نیاز به صرف وقت و هزینه های سنگین برای کارشناسان، دانش پژوهان و اساتید رشته های مرتبط فراهم می آورد.

آخرین ویدیوها

OXFORD Pulsar Benchtop NMR

573 بازدید 4 سال پیش

شرکت پی برد ، نماینده انحصاری. شرکتOXFORD با بهره گیری از سابقه غنی در تکنولوژی مغناطیس های ابررسنا اقدام به تولید دستگاهای NMR رومیزی Pulsar نموده که به بعنوان جهشی در آنالیز NMR به حساب می آید. این سیستم های رومیزی امکان بررسی طیف NMR نمونه ها و ارائه اطلاعات چشمگیری را بدون نیاز به صرف وقت و هزینه های سنگین برای کارشناسان، دانش پژوهان و اساتید رشته های مرتبط فراهم می آورد.

دیگر ویدیوها