316 دنبال‌ کننده
370.7 هزار بازدید ویدیو
561 بازدید 1 سال پیش

برای دیدن آرشیو ویدیوی آموزشی تئاتر و سینما به وب سایت پژواک مراجعه کنید: www.pezhart.com/academy

آخرین ویدیوها

کارگردانی سینما

561 بازدید 1 سال پیش

برای دیدن آرشیو ویدیوی آموزشی تئاتر و سینما به وب سایت پژواک مراجعه کنید: www.pezhart.com/academy

دیگر ویدیوها

561 بازدید 1 سال پیش
2.4 هزار بازدید 1 سال پیش
1.7 هزار بازدید 1 سال پیش
626 بازدید 1 سال پیش
713 بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
313 بازدید 2 سال پیش
461 بازدید 2 سال پیش
262 بازدید 2 سال پیش
613 بازدید 2 سال پیش
620 بازدید 2 سال پیش
347 بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
237 بازدید 2 سال پیش
4.5 هزار بازدید 2 سال پیش
333 بازدید 2 سال پیش
513 بازدید 2 سال پیش
805 بازدید 2 سال پیش
407 بازدید 2 سال پیش
3.9 هزار بازدید 2 سال پیش
522 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
180 بازدید 2 سال پیش
358 بازدید 2 سال پیش
933 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر