36 دنبال‌ کننده
17.4 هزار بازدید ویدیو
28 بازدید 1 هفته پیش

چهل و نهمین گزارش از دستاوردها و توانمندیهای دانشگاه خلیج فارس: این قسمت شرکت آریا من

خلیج فارس و مسایل زیست محیطی

8 بازدید 4 ماه پیش

مجموعه گزارشهای روز ملی خلیج فارس: این گزارش خلیج فارس و مسایل زیست محیطی

پژوهشکده خلیج فارس

84 بازدید 10 ماه پیش

سی و ششمین گزارش از سری دستاوردها و توانمندیهای دانشگاه خلیج فارس: این گزارش کشاورزی تلفیقی با آب دریا

تعمیر خوابگاه

15 بازدید 8 ماه پیش

تکمیل طرح ارتقاء خوابگاه یادگار 6 با همکاری خیرین

نمایش بیشتر