28 دنبال‌ کننده
54.9 هزار بازدید ویدیو
6.6 هزار بازدید 1 سال پیش

تفسیر و توضیح آزمون های آماری اختلاف میانگین جوامع (تی تک نمونه ای)، ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در قالب فصل چهارم پایان نامه در word. (سفارش دانشجو - 1399) --------- www.phdk.ir

دیگر ویدیوها

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
2.5 هزار بازدید 1 سال پیش
2 هزار بازدید 1 سال پیش
6.6 هزار بازدید 1 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
278 بازدید 2 سال پیش