14 دنبال‌ کننده
46.1 هزار بازدید ویدیو

خون شناسی و بانک خون

282 بازدید ۱۱ ماه پیش

دیگر ویدیوها

خون شناسی و بانک خون

282 بازدید ۱۱ ماه پیش

شیمی آلی و عمومی

226 بازدید ۱۱ ماه پیش

باکتری شناسی

139 بازدید ۱۱ ماه پیش

فارماکولوژی

156 بازدید ۱۱ ماه پیش

فیزیک هسته ای و اتمی

174 بازدید ۱۱ ماه پیش

دکتری نورآبادی

118 بازدید ۱۱ ماه پیش

جنین شناسی

137 بازدید ۱۱ ماه پیش

فیزیولوژی

112 بازدید ۱۱ ماه پیش

ژنتیک

97 بازدید ۱۱ ماه پیش

فارماسیوتیکس

66 بازدید ۱۱ ماه پیش

ریاضی

29 بازدید ۱۱ ماه پیش

تغذیه

58 بازدید ۱۱ ماه پیش

موسسه علوم و فنون معین

177 بازدید ۱۱ ماه پیش

زیست سلولی و مولکولی

397 بازدید ۱۱ ماه پیش

موسسه علوم و فنون معین

105 بازدید ۱۱ ماه پیش

ژنتیک

87 بازدید ۱ سال پیش

زیست سلولی و ملکولی

49 بازدید ۱ سال پیش

حمید ماهی صفت درهمایش موسسه معین

7.2 هزار بازدید ۶ سال پیش

کلا س ژنتیک موسسه معین

246 بازدید ۶ سال پیش

کلاس ژنتیک موسسه معین

703 بازدید ۶ سال پیش

کلاس شیمی دکتر نادری موسسه معین

6.2 هزار بازدید ۶ سال پیش

کلاس یبوشیمی موسسه معین

3.6 هزار بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر