0 دنبال‌ کننده
0 بازدید ویدیو

فعالیت این کانال در مورد تاسیسات مکانیکی ساختمان است

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست پایپ مال ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 28 شهریور 1398 تعداد بازدید کل: 0