33 دنبال‌ کننده
9.7 هزار بازدید ویدیو
4 بازدید 3 روز پیش

نمودار توابع قدرمطلقی و توابع شامل قدرمطلق

دیگر ویدیوها

4 بازدید 3 روز پیش
3 بازدید 3 روز پیش
96 بازدید 3 روز پیش
446 بازدید 1 هفته پیش
255 بازدید 2 هفته پیش
256 بازدید 2 هفته پیش
315 بازدید 3 هفته پیش
492 بازدید 3 هفته پیش
26 بازدید 2 ماه پیش
7 بازدید 2 ماه پیش
7 بازدید 2 ماه پیش
22 بازدید 2 ماه پیش
15 بازدید 2 ماه پیش
14 بازدید 6 ماه پیش
32 بازدید 6 ماه پیش
19 بازدید 7 ماه پیش
75 بازدید 7 ماه پیش
410 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر