17 دنبال‌ کننده
94.3 هزار بازدید ویدیو
850 بازدید 2 سال پیش

پلیمر جدید که به تغییر استرس مکانیکی با تغییر رنگ، واکنش می دهد

دیگر ویدیوها

1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
4 هزار بازدید 4 سال پیش
3.2 هزار بازدید 4 سال پیش
2.1 هزار بازدید 4 سال پیش
2.5 هزار بازدید 4 سال پیش
673 بازدید 4 سال پیش
2.5 هزار بازدید 4 سال پیش
202 بازدید 5 سال پیش
138 بازدید 5 سال پیش
218 بازدید 5 سال پیش
105 بازدید 5 سال پیش
497 بازدید 5 سال پیش
1 هزار بازدید 6 سال پیش
3.3 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر