چرا مهاجرت نمی‌کنم؟ | جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ | دکتر محسن رنانی

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

چرا مهاجرت نمی‌کنم؟
جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ
دکتر محسن رنانی
شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰
۱۳ نوامبر ۲۰۲۱
ساعت ۲۱ الی ۲۴ به وقت ایران