294 دنبال‌ کننده
216.6 هزار بازدید ویدیو
48 بازدید 1 ماه پیش

تایپ ده انگشتی با صفحه کلید کامپیوتر طبق کتاب کار و فناوری کلاس ششم دبستان

دیگر ویدیوها

283 بازدید 6 ماه پیش
86 بازدید 1 سال پیش
114 بازدید 1 سال پیش
341 بازدید 1 سال پیش
383 بازدید 1 سال پیش
542 بازدید 2 سال پیش
4.7 هزار بازدید 2 سال پیش
2.6 هزار بازدید 2 سال پیش
7.9 هزار بازدید 2 سال پیش
8.4 هزار بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
3.5 هزار بازدید 3 سال پیش
5.7 هزار بازدید 3 سال پیش
3.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
526 بازدید 3 سال پیش
3.4 هزار بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
447 بازدید 3 سال پیش
3.9 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر