دوره مدیریت استراتژیک - دکتر مجتبی لشکر بلوکی: چرا بدون استراتژی آب نخورید؟

14 بازدید 3 هفته پیش

بدون استراتژی حتی آب هم نخورید! ضرب المثلی هست که در باب اهمیت شهر رم در آن زمان گفته می شد: همه راه ها به رُم ختم می شود. ما همین مساله را در سازمان ها داریم، همه سوالات به استراتژی ختم می شود. دوره های استراتژی همواره با استقبال فراگیران روبرو بوده است. علت آن است که تمام حوزه های کسب وکار در نهایت وابسته به استراتژی هستند. بازاریابی، فروش، تکنولوژی، زنجیره تامین و ... در هر حوزه ای که در کسب وکار مطرح است، هر گونه تصمیم گیری منوط به داشتن استراتژی است. رنگ لوگوی سازمانی، قرارداد جدید تکنولوژی، استخدام نی

دیگر ویدیوها

روز ملی منابع انسانی

75 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر