روندهای روز مهندسی صنایع از زبان دکتر فرهاد آمری

548 بازدید 2 سال پیش

دکتر فرهاد آمری، استاد دانشگاه ایالتی تگزاس، از روندهای روز مهندسی صنایع در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران سخن خواهد گفت.