11 دنبال‌ کننده
38.4 هزار بازدید ویدیو

کات بکهند

1.7 هزار بازدید 5 سال پیش

اموزش کات بکهند

دیگر ویدیوها

کات بکهند

1.7 هزار بازدید 5 سال پیش

کات فورهند

1.6 هزار بازدید 5 سال پیش

فورهند لوپ

2.8 هزار بازدید 5 سال پیش

بکهند لوپ

9.6 هزار بازدید 5 سال پیش

نحوه قرار گرفتن صحیح در پشت میز

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

نحوه صحیح سرویس زدن با فورهند

4.7 هزار بازدید 5 سال پیش

نحوه صحیح سرویس زدن با بکهند

2.7 هزار بازدید 5 سال پیش

نحوه صحیح فلیپ زدن با بکهند

1.8 هزار بازدید 5 سال پیش

نحوه صحیح فلیپ زدن

1.9 هزار بازدید 5 سال پیش

سرویس با پیچ برگشتی بکهند

2.5 هزار بازدید 5 سال پیش

سرویس با پیچ برگشتی فورهند

2.4 هزار بازدید 5 سال پیش

تمرینات تنیس روی میز

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر