در حال بارگذاری
 • 19
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 5.3هزار
  بازدید

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

نشانی: قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨ تلفن ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٢١ دورنگار ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٨3

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

نشانی: قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨ تلفن ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٢١ دورنگار ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٨3

 • 19
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 5.3هزار
  بازدید
Loading...
این کانال رسمی به درخواست "دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)" ایجاد شده است.

همه ویدیو ها