97 دنبال‌ کننده
74.1 هزار بازدید ویدیو

مهارتهای مقابله با مسائل روزمره

66 بازدید 1 سال پیش

ما در مقابل موضوع از خود بپرسیم چقدر میزان حس کنترل -اهمیت- مدت- تازگی علت به وجود امدن ان موضوع در مقابل خود.

دیگر ویدیوها

شخصیت

72 بازدید 1 سال پیش

بالابردن کیفیت زندگی

88 بازدید 1 سال پیش

اضطراب منشاء شب ادراری

76 بازدید 1 سال پیش

دایره مسئولیت

23 بازدید 1 سال پیش

هدف در زندگی

89 بازدید 1 سال پیش

نوجوانی دنیایی پرآشوب

47 بازدید 1 سال پیش

بیحوصلگی

36 بازدید 1 سال پیش

جذب افراد در روابط

75 بازدید 1 سال پیش

نشر و چاپ

22 بازدید 1 سال پیش

کارگاه مهارت های زندگی

94 بازدید 1 سال پیش

انتظار منشأ ناراحتی ها

30 بازدید 1 سال پیش

تاثیر بازخورد در روابط

73 بازدید 1 سال پیش

افکارسمی

54 بازدید 1 سال پیش

افکارمنفی

284 بازدید 1 سال پیش

سوءاستفاده شدن در روابط

64 بازدید 1 سال پیش

چگونه به ارامش برسیم

210 بازدید 1 سال پیش

ببخشیم برای لذت بخشین

79 بازدید 1 سال پیش

بی اعتمادی و اضطراب

116 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر