در حال بارگذاری
 • 22
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 114.2هزار
  بازدید

شرکت پارس شعاع توس

صفحه رسمی شرکت پارس شعاع توس

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

صفحه رسمی شرکت پارس شعاع توس

 • 22
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 114.2هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • نمایی از واحد SMT شرکت پارس شعاع توس

  190 بازدید

  پارس شعاع یکی از بزرگ ترین تولید کننده های لامپ و چراغ ایرانی ست که این ویدیو شاهدی بر این مدعاست...

 • نحوه کنترل بر لامپ های کم مصرف ( واحد کنترل کیفیت)

  1,139 بازدید

  (Pars Shoa Toos) CFL lamp test طریقه نظارت بر لامپ های کم مصرف، واحد کنترل کیفیت، نظارت بر لامپ های کم مصرف. (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • آموزش لحیم کاری 4

  6,294 بازدید

  (Pars Shoa Toos) How to Remove Solder طرز صحیح لحیم کاری، نحوه درست لحیم کاری، لحیم کاری، آموزش صحیح لحیم کاری (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • خط تولید لامپ کم مصرف 7

  3,980 بازدید

  (Pars Shoa Toos) CFL Production Line 7 خط تولید لامپ کم مصرف 7، چگونگی ساخت تیوب و بالاست لامپ کم مصرف (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • آموزش لحیم کاری 3

  12,307 بازدید

  (Pars Shoa Toos) Soldering Tutorial طرز صحیح لحیم کاری، نحوه درست لحیم کاری، لحیم کاری، آموزش صحیح لحیم کاری (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • آموزش لحیم کاری 2

  7,073 بازدید

  (Pars Shoa Toos) Soldering طرز صحیح لحیم کاری، نحوه درست لحیم کاری، لحیم کاری، آموزش صحیح لحیم کاری

 • آموزش لحیم کاری 1

  34,253 بازدید

  (Pars Shoa Toos) Basic Soldering طرز صحیح لحیم کاری، نحوه درست لحیم کاری، لحیم کاری، آموزش صحیح لحیم کاری (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • خط تولید لامپ کم مصرف 6

  4,984 بازدید

  (Pars Shoa Toos) CFL Production Line 6 خط تولید لامپ کم مصرف 6، چگونگی ساخت تیوب و بالاست لامپ کم مصرف (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • روشن کردن لامپ کم مصرف بوسیله مدار فلش

  3,993 بازدید

  (Pars Shoa Toos) Turning CFLs on with flash circuit نحوه روشن کردن لامپ کممصرف با مدار فلش دوربین. (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • مشکلات لامپ کم مصرف

  7,810 بازدید

  (Pars Shoa Toos) CFL Problems مشکلات لامپ کم مصرف، مشکل زیاد بودن جریان فیلامنت در لامپ کم مصرف (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • نحوه کار استارت مهتابی

  4,815 بازدید

  (Pars Shoa Toos) How a Fluorescent starter works نحوه کار استارت مهتابی، توضیح نحوه کار بالاست القایی (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • لامپ های مغناظیسی

  698 بازدید

  (Pars Shoa Toos) induction light manufacturing نحوه کار لامپ القایی، توضیح نحوه کار لامپ های مغناطیسی (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • نحوه کار بالاست الکترونیکی

  1,872 بازدید

  (Pars Shoa Toos) How CFL ballasts work نحوه کار بالاست الکترونیک، توضیح نحوه کار بالاست الکترونیکی (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • خط تولید لامپ کم مصرف 5

  2,275 بازدید

  (Pars Shoa Toos) CFL Production Line 5 خط تولید لامپ کم مصرف 5، چگونگی ساخت تیوب و بالاست لامپ کم مصرف (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • خط تولید لامپ کم مصرف 4

  1,974 بازدید

  (Pars Shoa Toos) CFL Production Line 4 خط تولید لامپ کم مصرف 4، چگونگی ساخت تیوب و بالاست لامپ کم مصرف (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • خط تولید لامپ کم مصرف 3

  3,346 بازدید

  (Pars Shoa Toos) CFL Production Line 3 خط تولید لامپ کم مصرف 3، چگونگی ساخت تیوب و بالاست لامپ کم مصرف (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • خط تولید لامپ کم مصرف 2

  2,523 بازدید

  (Pars Shoa Toos) CFL Production Line 2 خط تولید لامپ کم مصرف 2، چگونگی ساخت تیوب و بالاست لامپ کم مصرف (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • خط تولید لامپ کم مصرف 1

  3,739 بازدید

  (Pars Shoa Toos) CFL Production Line 1 خط تولید لامپ کم مصرف 1، چگونگی ساخت تیوب و بالاست لامپ کم مصرف (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • خط تولید لامپ مهتابی

  1,490 بازدید

  (Pars Shoa Toos) Fluorescent Tubes Product Line 1 نحوه تولید لامپ های مهتابی خطی و خط تولید کامل آنها (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • خط تولید لامپ مهتابی U شکل

  821 بازدید

  (Pars Shoa Toos) Fluorescent Tubes Product Line نحوه تولید مهتابی های U شکل و خط تولید کامل آنها (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)

 • نحوه کار بالاست القایی (لامپ مهتابی)

  7,723 بازدید

  (Pars Shoa Toos) How Fluorescent Lamps Work چگونگی کارکرد لامپ مهتابی خطی. (وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس http://pst-cfl.mihanblog.com)