در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 770
  بازدید

روان رویداد

یکی از ضرورت های جامعه روانشناسی و دانشجویی کشور حضور در محیطهای آموزشی ، درمانی و یادگیری تکنیک ها و رویکردهای درمانی مختلف می باشد . روان رویداد با درک این دغدغه دانشجویان بر آن شد تا سامانه جامع رویدادهای روانشناسی کش

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

یکی از ضرورت های جامعه روانشناسی و دانشجویی کشور حضور در محیطهای آموزشی ، درمانی و یادگیری تکنیک ها و رویکردهای درمانی مختلف می باشد . روان رویداد با درک این دغدغه دانشجویان بر آن شد تا سامانه جامع رویدادهای روانشناسی کش

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 770
  بازدید

همه ویدیو ها