4 دنبال‌ کننده
2.3 هزار بازدید ویدیو

نظریه پردازان جنگ نرم

471 بازدید 6 سال پیش

جین شارپ

دیگر ویدیوها

نظریه پردازان جنگ نرم

471 بازدید 6 سال پیش

نظریه پردازان جنگ نرم

386 بازدید 6 سال پیش

نظریه پردازان جنگ نرم

420 بازدید 6 سال پیش

نظریه پردازان جنگ نرم

374 بازدید 6 سال پیش

نظریه پردزان جنگ نرم

215 بازدید 6 سال پیش

فیلیپ ویلیکاس

194 بازدید 6 سال پیش

راس برن

226 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر