54 دنبال‌ کننده
14.3 هزار بازدید ویدیو

آموزش پایتون جلسه 35

24 بازدید ۱ روز پیش

در این جلسه در مورد QOpenDialog صحبت می کنیم

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

آموزش پایتون جلسه 35

24 بازدید ۱ روز پیش

آموزش پایتون جلسه 34

34 بازدید ۲ روز پیش

آموزش پایتون جلسه 33

36 بازدید ۳ روز پیش

آموزش پایتون جلسه 32

49 بازدید ۴ روز پیش

آموزش پایتون جلسه 31

38 بازدید ۵ روز پیش

آموزش پایتون جلسه 30

65 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 29

67 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 28

61 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 27

75 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 26

104 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 25

159 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 24

99 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 23

202 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 22

228 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 21

157 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 20

113 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 19

121 بازدید ۲ هفته پیش

جنون Dark Mode

116 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 18

284 بازدید ۲ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 17

278 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 16

307 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 15

787 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش پایتون جلسه 14

153 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 13

164 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 12

173 بازدید ۱ ماه پیش

آمورش پایتون جلسه 11

179 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 10

176 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 9

201 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 8

196 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 7

182 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 6

200 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 5

223 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 4

280 بازدید ۱ ماه پیش

آمورش پایتون جلسه 3

328 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش پایتون جلسه 2

503 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش گنو لینوکس جلسه 19

103 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش گنو لینوکس جلسه 18

70 بازدید ۱ ماه پیش

آمورش گنو لینوکس جلسه 17

49 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر