46 دنبال‌ کننده
129 بازدید ویدیو
24 بازدید 4 ماه پیش

توسعه و تقویت زیرساخت‌های عمرانی؛ نماد دوراندیشی و آینده‌نگری در شهر قشم توسعه و تقویت زیرساخت‌های عمرانی؛ نماد دوراندیشی و آینده‌نگری در شهر قشم ️ ساخت و اصلاح کانال دفع آب‌های سطحی محله فینی‌ها و پاگز، کانال میرهاشم(معراج) اعتبار پروژه‌ها: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مساحت پروژه‌ها: ۵۸۰ متر طول عملیات اجرایی: حفاری و احداث کانال www.qeshmcity.ir Instagram.com/qeshmcity_ir روابط عمومی شهرداری قشم

جلوه ای از اقدامات شهرداری قشم

24 بازدید 4 ماه پیش

توسعه و تقویت زیرساخت‌های عمرانی؛ نماد دوراندیشی و آینده‌نگری در شهر قشم توسعه و تقویت زیرساخت‌های عمرانی؛ نماد دوراندیشی و آینده‌نگری در شهر قشم ️ ساخت و اصلاح کانال دفع آب‌های سطحی محله فینی‌ها و پاگز، کانال میرهاشم(معراج) اعتبار پروژه‌ها: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مساحت پروژه‌ها: ۵۸۰ متر طول عملیات اجرایی: حفاری و احداث کانال www.qeshmcity.ir Instagram.com/qeshmcity_ir روابط عمومی شهرداری قشم