58 دنبال‌ کننده
112.3 هزار بازدید ویدیو

کلیپ جام جهانی جودو 2010 انگلستان

271 بازدید 5 ماه پیش

کلیپ جام جهانی جودو 2010 انگلستان - هیئت جودوی استان قم

دیگر ویدیوها

کلیپ جودوی بانوان

134 بازدید 8 ماه پیش

کلیپ اجرای فنون جودو

1.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

آموزش حرکت پایه نه وازا

126 بازدید 8 ماه پیش

تمرینات ورود به نه وازا

69 بازدید 8 ماه پیش

آموزش اوکوری اری جیمه

40 بازدید 8 ماه پیش

آموزش گیاکو جوجی جیمه

94 بازدید 8 ماه پیش

تفاوت فنون جوجی جیمه

24 بازدید 8 ماه پیش

آموزش هاداکا جیمه

60 بازدید 8 ماه پیش

آموزش نامی جوجی جیمه

86 بازدید 8 ماه پیش

آموزش آشی گاتامه

87 بازدید 8 ماه پیش

آموزش کاتا ها جیمه

94 بازدید 8 ماه پیش

آموزش کاتا جوجی جیمه

60 بازدید 8 ماه پیش

آموزش کاتا گاتامه

94 بازدید 8 ماه پیش

آموزش هارای مکی کومی

113 بازدید 8 ماه پیش

آموزش هارای گوشی

273 بازدید 8 ماه پیش

آموزش کوشی گوروما 3

65 بازدید 8 ماه پیش

آموزش تای اوتوشی 3

154 بازدید 8 ماه پیش

آموزش تای اوتوشی 2

233 بازدید 8 ماه پیش

آموزش یوکو گروما

37 بازدید 8 ماه پیش

آموزش یوکو گاکه

33 بازدید 8 ماه پیش

آموزش یوکو واکاره

27 بازدید 8 ماه پیش

آموزش یوکو اوتوشی

33 بازدید 8 ماه پیش

آموزش یاما آراشی

52 بازدید 8 ماه پیش

آموزش هیکی کومی گائشی

58 بازدید 8 ماه پیش

آموزش هیزا گوروما

58 بازدید 8 ماه پیش

آموزش هارای گوشی

156 بازدید 8 ماه پیش

آموزش سوتو مکی کومی

29 بازدید 8 ماه پیش

آموزش سومی اوتوشی

217 بازدید 8 ماه پیش

آموزش سئوی ناگه 1

83 بازدید 8 ماه پیش

آموزش سئوی ناگه 2

70 بازدید 8 ماه پیش

آموزش سئو توشی

22 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر