32 دنبال‌ کننده
74.3 هزار بازدید ویدیو

فینال وزن 81 کیلو گرم مسابقات قهرمانی جهان 2010

36 بازدید ۳ هفته پیش

فینال وزن 81 کیلو گرم مسابقات قهرمانی جهان 2010 - هیئت جودوی استان قم

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

کلیپ جودوی بانوان

30 بازدید ۳ هفته پیش

جام جهانی جودو انگلستان 2010

77 بازدید ۳ هفته پیش

کلیپ اجرای فنون جودو

366 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش حرکت پایه نه وازا

19 بازدید ۳ هفته پیش

تمرینات ورود به نه وازا

16 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هیشیگی جوجی گاتامه

14 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش اوکوری اری جیمه

6 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش گیاکو جوجی جیمه

14 بازدید ۳ هفته پیش

تفاوت فنون جوجی جیمه

12 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هاداکا جیمه

9 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش نامی جوجی جیمه

24 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش آشی گاتامه

15 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کاتا ها جیمه

32 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کاتا جوجی جیمه

11 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کاتا گاتامه

14 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هارای مکی کومی

14 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هارای گوشی

42 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کوشی گوروما 3

26 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش تای اوتوشی 3

21 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش تای اوتوشی 2

40 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یوکو گروما

7 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یوکو گاکه

12 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یوکو واکاره

11 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یوکو اوتوشی

7 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش یاما آراشی

8 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هیکی کومی گائشی

15 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هیزا گوروما

8 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هارای گوشی

28 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش هارای تسوری کومی آشی

12 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سوتو مکی کومی

2 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سومی اوتوشی

14 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سئوی ناگه 1

26 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سئوی ناگه 2

15 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش سئو توشی

7 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش کاوازا گاکه

13 بازدید ۳ هفته پیش
نمایش بیشتر