1 دنبال‌ کننده
37 بازدید ویدیو
37 بازدید 1 ماه پیش

چارچوب جامع اسلوب های تفکر برای مدیریت در سازمان های امروزین عنوان سخنرانی دکتر محمد ابویی اردکان، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بنیانگذار گروه مدیریت راهبردی و عملکرد راچونه است. برای مشاهده بخش دوم از این سخنرانی به وبسایت راچونه به آدرس https://rachoone.ir/category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c/%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7/ و یا کانال راچونه در یوتیوب به آدرس https://www.youtube.com/channel/UCqNMi6uy_1ImsoPCnA5

سخنرانی

37 بازدید 1 ماه پیش

چارچوب جامع اسلوب های تفکر برای مدیریت در سازمان های امروزین عنوان سخنرانی دکتر محمد ابویی اردکان، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بنیانگذار گروه مدیریت راهبردی و عملکرد راچونه است. برای مشاهده بخش دوم از این سخنرانی به وبسایت راچونه به آدرس https://rachoone.ir/category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c/%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7/ و یا کانال راچونه در یوتیوب به آدرس https://www.youtube.com/channel/UCqNMi6uy_1ImsoPCnA5