در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 404
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 239.7هزار
  بازدید

ره آورد ۳۶۵

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 404
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 239.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • تحلیل تکنیکال سهم #خپارس 02 اردیبهشت ۱۳۹8

  679 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خپارس (پارس خودرو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #های_وب ۲7 فروردین ۱۳۹8

  1,176 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کچاد (چادرملو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #کچاد ۲۵ فروردین ۱۳۹8

  1,382 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کچاد (چادرملو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خودرو ۲۰ فروردین ۱۳۹8

  1,260 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #رمپنا (گروه مپنا) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خودرو 1۸ فروردین ۱۳۹8

  1,327 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خودرو (ایران خودرو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #شدوص 2۸ اسفند ۱۳۹۷

  1,377 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شدوص (دوده صنعتی پارس) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #تاپیکو 2۲ اسفند ۱۳۹۷

  1,392 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #تاپیکو (سر. نفت و گاز تامین) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #فملی 20 اسفند ۱۳۹۷

  1,475 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #فملی (ملی صنایع مس ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #انرژی۳ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

  1,724 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #انرژی۳ (سایر اشخاص بورس انرژی) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #وپست ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

  1,275 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #وپست (پست بانک ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #دلار ۸ اسفند ۱۳۹۷

  1,965 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #دلار بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #شپارس ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

  287 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شپارس (بین المللی محصولات پارس) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #شتران ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

  1,330 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شتران (پالایش نفت تهران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #فاراک ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

  951 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کمنگنز (معادن منگنز ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #کمنگنز ۱6 بهمن ۱۳۹۷

  1,122 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کمنگنز (معادن منگنز ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #فباهنر ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

  677 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #فباهنر (مس شهید باهنر) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خاور 9 بهمن ۱۳۹۷

  1,092 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خاور بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #ستران ۷ بهمن ۱۳۹۷

  1,109 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خودرو (شرکت ایران خودرو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خودرو 2 بهمن ۱۳۹۷

  1,489 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خودرو (شرکت ایران خودرو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #جهرم ۲۵ دی ۱۳۹۷

  1,019 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #جهرم (پتروشیمی جهرم) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #تبرک ۲۵ دی ۱۳۹۷

  1,129 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #تبرک (تبرک) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #بمپنا ۲۳ دی ۱۳۹۷

  975 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #بمپنا (تولید برق عسلویه مپنا) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #پارس ۱9 دی ۱۳۹۷

  1,753 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #پارس (پتروشیمی پارس) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #وتجارت ۱۷ دی ۱۳۹۷

  1,467 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #وتجارت (بانک تجارت) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #فولاد ۵ دی ۱۳۹۷

  1,832 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #فولاد (شرکت فولاد مبارکه) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #شاخص_کل ۰۲ دی ۱۳۹۷

  1,014 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شاخص_کل بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #چکارن ۲۷ آذر ۱۳۹۷

  1,144 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #چکارن (شرکت کارتن ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #ذوب ۲۵ آذر ۱۳۹۷

  2,536 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خساپا (شرکت سایپا) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خساپا ۲0 آذر ۱۳۹۷

  1,864 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خساپا (شرکت سایپا) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم شپنا ۱۸ آذر ۱۳۹۷

  1,687 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی شپنا بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود

 • تحلیل تکنیکال سهم وبملت ۱۳ آذر ۱۳۹۷

  1,772 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی وبملت بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود

 • تحلیل تکنیکال سهم سمگا ۱۱ آذر ۱۳۹۷

  3,063 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت سمگا بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می‌شود