در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 466
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 280.3هزار
  بازدید

ره آورد ۳۶۵

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 466
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 280.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • تحلیل تکنیکال سهم #دلقما ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹8

  1,251 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #دلقما (دارو لقمان) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #وساخت ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹8

  1,451 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #وساخت (سر. ساختمان ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #رانفور ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹8

  1,415 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #رانفور (خدمات انفورماتیک) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #غشهداب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹8

  1,466 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #غشهداب (شهداب ناب خراسان) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال و بنیادی #نفت 14 اردیبهشت ۱۳۹8

  1,336 بازدید

  در این ویدیو نمودار #نفت بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وب سایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #ولساپا 0۷ اردیبهشت ۱۳۹8

  1,876 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #ولساپا (سرمایه‌گذاری سایپا) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #شغدیر 0۷ اردیبهشت ۱۳۹8

  1,162 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شغدیر (پتروشیمی غدیر) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #وغدیر 05 اردیبهشت ۱۳۹8

  1,934 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #وغدیر (سرمایه گذاری غدیر) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #فاراک 04 اردیبهشت ۱۳۹8

  706 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #فاراک (ماشین سازی اراک) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #شیراز 03 اردیبهشت ۱۳۹8

  884 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شیراز (پتروشیمی شیراز) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خپارس 02 اردیبهشت ۱۳۹8

  1,662 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خپارس (پارس خودرو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #های_وب ۲7 فروردین ۱۳۹8

  1,397 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کچاد (چادرملو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #کچاد ۲۵ فروردین ۱۳۹8

  1,686 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کچاد (چادرملو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خودرو ۲۰ فروردین ۱۳۹8

  1,500 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #رمپنا (گروه مپنا) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خودرو 1۸ فروردین ۱۳۹8

  1,396 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خودرو (ایران خودرو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #شدوص 2۸ اسفند ۱۳۹۷

  1,459 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شدوص (دوده صنعتی پارس) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #تاپیکو 2۲ اسفند ۱۳۹۷

  1,487 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #تاپیکو (سر. نفت و گاز تامین) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #فملی 20 اسفند ۱۳۹۷

  1,607 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #فملی (ملی صنایع مس ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #انرژی۳ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

  1,861 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #انرژی۳ (سایر اشخاص بورس انرژی) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #وپست ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

  1,401 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #وپست (پست بانک ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #دلار ۸ اسفند ۱۳۹۷

  2,062 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #دلار بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #شپارس ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

  334 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شپارس (بین المللی محصولات پارس) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #شتران ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

  1,474 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شتران (پالایش نفت تهران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #فاراک ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

  1,154 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کمنگنز (معادن منگنز ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #کمنگنز ۱6 بهمن ۱۳۹۷

  1,169 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کمنگنز (معادن منگنز ایران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #فباهنر ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

  810 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #فباهنر (مس شهید باهنر) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خاور 9 بهمن ۱۳۹۷

  1,239 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خاور بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #ستران ۷ بهمن ۱۳۹۷

  1,239 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خودرو (شرکت ایران خودرو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #خودرو 2 بهمن ۱۳۹۷

  1,612 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #خودرو (شرکت ایران خودرو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #جهرم ۲۵ دی ۱۳۹۷

  1,076 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #جهرم (پتروشیمی جهرم) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #تبرک ۲۵ دی ۱۳۹۷

  1,193 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #تبرک (تبرک) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

 • تحلیل تکنیکال سهم #بمپنا ۲۳ دی ۱۳۹۷

  1,026 بازدید

  در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #بمپنا (تولید برق عسلویه مپنا) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com