3 دنبال‌ کننده
7 هزار بازدید ویدیو

همان جاده ی زمان ظهور (امیدبخش)

9 بازدید 1 روز پیش

البته دریا طوفان دارد، گاهی هراس های بزرگ دارد...اما وقتی کشتیبان بنده ی برگزیده خداست، آن وقت دیگر بیمی وجود ندارد. خود این انتظار دریچه ی فرج است، امیدبخش است، نیروبخش است، امید می دهد ، خط می دهد. در طول این قرون متمادی، بشر حرکت کرده است از کج راهه ها ، بیراهه ها، راه های دشوار و سخت و با برخود با موانع گوناگون تا خود را به جاده اصلی برساند. همان جاده ی زمان ظهور... همان دنیای زمان ظهور .....

نمایش بیشتر