39 دنبال‌ کننده
7.5 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

ویدیو فیزیک

115 بازدید 1 ماه پیش

ویدیو فیزیک

133 بازدید 1 ماه پیش

الکتریسیته ساکن قسمت ۵

197 بازدید 2 ماه پیش

الکتریسیته ساکن قسمت ۴

221 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک کنکور

138 بازدید 2 ماه پیش

حرکت شناسی قسمت ۳

141 بازدید 2 ماه پیش

الکتریسیته ساکن قسمت ۳

257 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک کنکور

266 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک

192 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک

270 بازدید 2 ماه پیش

حرکت شناسی

188 بازدید 2 ماه پیش

حرکت یکنواخت 2

24 بازدید 4 ماه پیش

حرکت یکنواخت(قسمت اول)

166 بازدید 4 ماه پیش

ویدیو فیزیک 9

565 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو فیزیک 8

364 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو فیزیک 7

407 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو فیزیک 6

462 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو فیزیک 5

455 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو فیزیک 3

349 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو فیزیک 4

392 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو فیزیک 1

106 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو فیزیک 2

140 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر