در حال بارگذاری
 • 504
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 483.8هزار
  بازدید

رهپویان دانش و اندیشه

رهپویان دانش و اندیشه تولید کننده ی فیلم های آموزشی از دبستان تا کنکور

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

رهپویان دانش و اندیشه تولید کننده ی فیلم های آموزشی از دبستان تا کنکور

 • 504
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 483.8هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • نکته تستی عربی یازدهم مبحث نقش کلمات در جمله  

  370 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث نقش کلمات در جمله عربی آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، عمّار تاج‌بخش، مدرس زبان عربی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند.

 • نکته تستی زبان یازدهم مبحث گرامری کاربردهای زمان

  43 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث گرامری کاربردهای زمان زبان یازدهم آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، روزبه شهلایی، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند.

 • نکته تستی هندسه یازدهم کاربردهای مبحث بازتاب هم پیرامونی

  271 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث بازتاب هم پیرامونی آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند.

 • نکته تستی ریاضی 2 تجربی مبحث فرمول‌ها و خواص لگاریتم

  139 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث فرمول‌ها و خواص لگاریتم از مباحث ریاضی 2 تجربی آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس ریاضی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند.

 • نکته تستی زبان یازدهم مبحث افعال دو کلمه‌ای

  68 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث افعال دو کلمه‌ای از مباحث زبان یازدهم آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، روزبه شهلایی، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند.

 • نکته تستی ریاضی 2 تجربی مبحث حل معادلات لگاریتمی

  348 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث حل معادلات لگاریتمی از مباحث ریاضی 2 تجربی آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس ریاضی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی هندسه دهم مبحث مساحث مثلث متساوی الاضلاع

  43 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث مساحث مثلث متساوی الاضلاع آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی هندسه دهم مبحث مساحت چندضلعی‌های شبکه‌ای

  154 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث مساحت چندضلعی‌های شبکه‌ای آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی عربی دهم مبحث کاربرد مفعول در جمله  

  101 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث کاربرد مفعول در جمله عربی آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، عمّار تاج بخش، مدرس زبان عربی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی زبان دهم مبحث گرامری کاربرد زمان گذشته استمراری

  115 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث گرامری کاربرد زمان گذشته استمراری درس سوم زبان دهم آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، روزبه شهلایی، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • یک جلسه از آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی را رایگان ببینید

  248 بازدید

  در این ویدئو می توانید جلسه اول آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی را رایگان ببینید. در این جلسه، رضا آقاجانی، مدرس روانشناسی رهپویان، به آموزش مباحث مختلف روانشناسی تخصصی کنکور انسانی می‌پردازد. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • یک جلسه از آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور ریاضی و تجربی را رایگان ببینید

  523 بازدید

  در این ویدئو می توانید جلسه اول آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور ریاضی و تجربی را رایگان ببینید. در این جلسه، علیرضا حمزه، مدرس زبان انگلیسی رهپویان، به آموزش مباحث مختلف زبان انگلیسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می‌پردازد. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • یک جلسه از آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور ریاضی و تجربی را رایگان ببینید

  437 بازدید

  در این ویدئو می توانید جلسه اول آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور ریاضی و تجربی را رایگان ببینید. در این جلسه، بهروز ثروتی، مدرس ادبیات فارسی رهپویان، به آموزش مباحث مختلف ادبیات فارسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می‌پردازد. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی زبان یازدهم کاربرد پیشوند و پسوند در ساخت کلمات

  144 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با تفاوت ماضی ساده و ماضی نقلی آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، روزبه شهلایی، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی عربی یازدهم مبحث زمان مستقبل

  92 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث زمان مستقبل در جملات عربی آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، عمّار تاج بخش، مدرس زبان عربی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی هندسه یازدهم مبحث تبدیل‌های خاص تبدیل تجانس

  208 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث تبدیل‌های خاص تبدیل تجانس آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی ریاضی 2 تجربی حل توابع نمایی و لگاریتم

  326 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث حل توابع نمایی و لگاریتم آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس ریاضی و هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی زبان یازدهم تفاوت ماضی ساده و ماضی نقلی

  35 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با تفاوت ماضی ساده و ماضی نقلی آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، روزبه شهلایی، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • یک جلسه از آموزش جامع دین و زندگی کنکور ریاضی و تجربی را رایگان ببینید

  559 بازدید

  در این ویدئو می توانید جلسه اول آموزش جامع دین و زندگی کنکور ریاضی و تجربی را رایگان ببینید. در این جلسه، سید احسان هندی، مدرس دین و زندگی رهپویان، به آموزش مباحث مختلف دین و زندگی پایه و دهم، یازدهم و دوازدهم می‌پردازد. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی عربی دهم مبحث فعل و فاعل

  258 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث فعل و فاعل جملات عربی آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، عمّار تاج بخش، مدرس زبان عربی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • نکته تستی زبان دهم مبحث گرامری زمان گذشته استمراری

  45 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث گرامری زمان گذشته استمراری آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، روزبه شهلایی، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • نکته تستی هندسه دهم مبحث چندضلعی‌های خاص

  121 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث چندضلعی‌های خاص آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • یک جلسه از آموزش جامع عربی کنکور ریاضی و تجربی را رایگان ببینید

  783 بازدید

  در این ویدئو می توانید جلسه اول آموزش جامع عربی کنکور ریاضی و تجربی را رایگان ببینید. در این جلسه، عمّار تاج بخش، مدرس عربی رهپویان، به آموزش مباحث مختلف عربی پایه و دهم، یازدهم و دوازدهم می پردازد. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی عربی یازدهم مبحث اسامی معرفه و نکره   

  193 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث اسامی معرفه و نکره جملات عربی آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون 19 بهمن کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، عمّار تاج‌بخش، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir

 • نکته تستی هندسه دهم مبحث متوازی الاضلاع

  146 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث متوازی الاضلاع آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون نوزدهم بهمن کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مباحث بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • نکته تستی هندسه یازدهم مبحث دوران  

  201 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث دوران آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون نوزدهم بهمن کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • نکته تستی زبان یازدهم کاربردهای قید در جمله

  169 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با کاربردهای قید در جمله آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون 19 بهمن کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، روزبه شهلایی، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • نکته تستی عربی دهم مبحث ترجمه جملات عربی  

  227 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با مبحث ترجمه جملات عربی آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون 19 بهمن کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، عمّار تاج‌بخش، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • نکته تستی شیمی یازدهم مبحث ظرفیت گرمایی ویژه

  102 بازدید

  در این ویدئو نکات مبحث ظرفیت گرمایی ویژه در کتاب شیمی یازدهم تدریس می شود. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون نوزدهم بهمن کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، علی سلوکی، مدرس شیمی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • نکته تستی زبان یازدهم مبحث زمان ماضی نقلی

  197 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با کاربرد زمان ماضی نقلی در تست‌های گرامر آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون 19 بهمن کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، روزبه شهلایی، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • نکته تستی زبان دهم کاربرد اصطلاح در تست های لغت

  113 بازدید

  در این ویدئو در یک تست با کاربرد اصطلاح در تست های لغت آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون 19 بهمن کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، روزبه شهلایی، مدرس زبان مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag

 • زمان مناسب برای انجام تکالیف

  93 بازدید

  در این ویدئوی آموزشی محمد معافی مشاور و برنامه‌ریز درسی به پرتکرارترین سؤالات شما پاسخ می‌دهد. تکالیف درسی را معمولا چه روزی انجام می‌دهید. همان روز یا اینکه انجام آن را به هفته بعد موکول می‌کنید. مشاور ما در این ویدئو زمان مناسب برای انجام تکالیف را به شما آموزش می‌دهد. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag