85 دنبال‌ کننده
133.6 هزار بازدید ویدیو

گزارش سوم

5.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

در گزارش سوم بارش‌های محقق شده در خرداد ماه سال ۹۷ با میانگین بارش های ۱۰ ساله و همچنین میانگین بارش های دراز مدت هر ایستگاه مقایسه می‌شود. بدین شکل می‌تواناز نظر آماری نیز پی به کیفیت و کمیت این بارش ها برده تا جای هرگونه شک و تردید نیز برطرف شود. شهرام پروین www.rain4all.com

دیگر ویدیوها

گزارش سوم

5.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

مشگلات با مالچ پاشی

1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

عملیات رفع آلودگی هوا در تهران

2.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

تولید باران در اصفهان 2015

6.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

تولید باران در منطقه کویری کاشان

3.3 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر