21 دنبال‌ کننده
204.9 هزار بازدید ویدیو
8.8 هزار بازدید 6 سال پیش

قالی باف و هنرمند مراغه ای برای اولین بار در کشور فرش دو رویه و برجسته را در عرض 3 سال بافت.

دیگر ویدیوها

1.6 هزار بازدید 7 سال پیش
3.2 هزار بازدید 7 سال پیش
1.3 هزار بازدید 7 سال پیش
3.9 هزار بازدید 7 سال پیش
1.1 هزار بازدید 8 سال پیش
707 بازدید 8 سال پیش
3 هزار بازدید 8 سال پیش
5 هزار بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 8 سال پیش
6.9 هزار بازدید 8 سال پیش
7.8 هزار بازدید 8 سال پیش
2.5 هزار بازدید 8 سال پیش
1.5 هزار بازدید 8 سال پیش
2.4 هزار بازدید 8 سال پیش
885 بازدید 8 سال پیش
435 بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 8 سال پیش
1.2 هزار بازدید 8 سال پیش
7.2 هزار بازدید 8 سال پیش
692 بازدید 8 سال پیش
1.1 هزار بازدید 8 سال پیش
2.1 هزار بازدید 8 سال پیش
266 بازدید 8 سال پیش
3.4 هزار بازدید 8 سال پیش
296 بازدید 8 سال پیش
5.7 هزار بازدید 8 سال پیش
11.8 هزار بازدید 8 سال پیش
13.7 هزار بازدید 8 سال پیش
1.6 هزار بازدید 8 سال پیش
نمایش بیشتر