1 دنبال‌ کننده
4.2 هزار بازدید ویدیو

مدیریت چابک پروژه

150 بازدید ۸ ماه پیش

لیست‌های پخش

دیگر ویدیوها

مدیریت چابک پروژه

150 بازدید ۸ ماه پیش

تفکر استراتژیک

95 بازدید ۸ ماه پیش

تفکر انتقادی

216 بازدید ۸ ماه پیش

پژوهش سازمانی

83 بازدید ۸ ماه پیش

بهداشت ایمنی محیط زیست

383 بازدید ۸ ماه پیش

دموی دوره بیان موثر

163 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره فن بیان و صداسازی

256 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره تفکر استراتژیک

99 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره زبان بدن

143 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره اصول مشتری مداری

170 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره بازاریابی و فروش

116 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره گفتار موفق

146 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره غلبه بر اضطراب

135 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره تجارت الکترونیک

132 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره آراستگی محیط کار

164 بازدید ۱۱ ماه پیش

دموی دوره مدیریت یکپارچه

155 بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر