1 دنبال‌ کننده
6.2 هزار بازدید ویدیو

مدیریت چابک پروژه

211 بازدید 1 سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

مدیریت چابک پروژه

211 بازدید 1 سال پیش

تفکر استراتژیک

147 بازدید 1 سال پیش

تفکر انتقادی

295 بازدید 1 سال پیش

پژوهش سازمانی

99 بازدید 1 سال پیش

بهداشت ایمنی محیط زیست

664 بازدید 1 سال پیش

دموی دوره بیان موثر

174 بازدید 1 سال پیش

دموی دوره تفکر استراتژیک

144 بازدید 1 سال پیش

دموی دوره زبان بدن

185 بازدید 1 سال پیش

دموی دوره گفتار موفق

183 بازدید 1 سال پیش

دموی دوره غلبه بر اضطراب

161 بازدید 1 سال پیش

دموی دوره مدیریت یکپارچه

265 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر