ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
4 دنبال‌ کننده
1.2 هزار بازدید ویدیو
117 بازدید 3 ماه پیش

دیدار آیت الله علی اکبر رشاد و برخی مدیران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی

فیلسوف مجاهد

117 بازدید 3 ماه پیش

دیدار آیت الله علی اکبر رشاد و برخی مدیران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی