1.1 هزار دنبال‌ کننده
535.4 هزار بازدید ویدیو
168 بازدید 1 ماه پیش

آیا میخواهی به اهدافت برسی ؟ از هدف گزاری دست بکش و برای خودت وقت تعیین کن و شروع به برنامه ریزی بهتر و تلاش بیشتر کن .

دیگر ویدیوها

168 بازدید 1 ماه پیش
226 بازدید 3 ماه پیش
370 بازدید 3 ماه پیش
202 بازدید 3 ماه پیش
170 بازدید 5 ماه پیش
277 بازدید 5 ماه پیش
1.1 هزار بازدید 5 ماه پیش
612 بازدید 5 ماه پیش
94 بازدید 5 ماه پیش
141 بازدید 5 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 5 ماه پیش
160 بازدید 5 ماه پیش
424 بازدید 5 ماه پیش
83 بازدید 5 ماه پیش
62 بازدید 5 ماه پیش
46 بازدید 5 ماه پیش
139 بازدید 5 ماه پیش
80 بازدید 5 ماه پیش
11.4 هزار بازدید 5 ماه پیش
64 بازدید 5 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 5 ماه پیش
54 بازدید 5 ماه پیش
317 بازدید 5 ماه پیش
130 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر